top of page

Deze vereniging met dubbel predikaat gaat er prat op de traditie voort te zetten van het Grand Serment des Arbalétriers de Bruxelles, dat officieel werd erkend door het handvest van 4 mei 1381, uitgevaardigd door de hertogen van Brabant Wenceslas en Johanna, en anderzijds het Serment de Saint-Georges, opgericht in 1388 door de hertogin Johanna van Brabant.

Het huidige Serment beschouwt zich sedert 1867 als ontstaan uit deze twee gilden. Op 11 juli 1927 bevestigt Z.M. Albert I de rechtstreekse verwantschap tussen de huidige vereniging en haar voorgangers.

Wij weten echter met zekerheid dat er in Brussel kruisboogschutters waren nog voor 1300. Uit de archieven blijkt trouwens dat op 2 april 1304 het Sint-Jans-Hospitaal aan de kruisboogschutters van Brussel een deel van de nieuwe begraafplaats afstond, gelegen op de plaats “de Zavel” genoemd, om er een kapel op te richten ter ere van de Heilige Maagd. Elk jaar vond op het Zavelplein de “koningsschieting” plaats. Elke ingeschreven kruisboogschutter mikte op de vogel (papegaai) bovenop de kleine toren of klokkentoren van de kerk en wie hem eraf kon schieten werd uitgeroepen tot koning van het Serment. Op 15 mei 1615 schoot aartshertogin Isabelle de vogel van de klokkentoren en werd zo “koningin” van het Serment.

Nadat het Grand Serment, net als de andere gilden, voor ontbonden werd verklaard door de Franse revolutionaire troepen (1795), werd het heropgericht door zijn oud-leden ten gunste van de instelling van de Onafhankelijkheid en de Monarchie (1830-1831).

Tegenwoordig zet het Grand Serment Royal et de Saint-Georges de tradities voort: het leven van gezel, de jaarlijkse koningsschieting, de luisterrijke uitreiking van de koningshalsketting op de zaterdag na Hemelvaart tijdens de mis in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van de Zavel (gebouwd en gefinancierd door de Brusselse kruisboogschutters), in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van Zijne Majesteit de Koning, Hoge Beschermheer van de gilde. Tijdens deze mis zweren de nieuwe gezellen de plechtige eed van trouw aan de Koning, aan de Gilde, aan Sint-Joris en aan de stad Brussel.

De vereniging zet ook de traditie voort door haar deelname aan de Ommegang. Deze traditie, meer dan 100 jaar in de vergetelheid geraakt na het huwelijk van Napoleon en Marie-Louise, werd terug in het leven geroepen op initiatief van het Grand Serment in 1930.

Het Grand Serment Royal et de Saint-Georges is ook actief op sportief vlak. Het beoefent vier sporttakken: met kleine kruisboog schieten op 6 en 10 meter, met grote kruisboog schieten op 20 meter en het verticaal schieten op de grote historische staande wip op 36 meter hoogte.

Elke donderdag is er vergadering vanaf 20u in het museumlokaal van de gilde (Borgendael Gang – Koningsplein 7 – 1000 Brussel). Iedereen is er van harte welkom om ons museum, na afspraak, te bezoeken.

Meer info : zie”contact

bottom of page